Інтерактивні комп’ютерні технології та навчання у початковій школі

Розвиток людства з кожним днем стає все більш динамічним. Швидкими темпами змінюються технології, поглиблюється глобалізація, розширюються можливості інтернет-мережі, безліч явищ і процесів навколишньої дійсності ставлять нові виклики для сучасних педагогів. В наш час цікавий та захоплюючий урок для школярів початкових класів просто неможливий без застосування новітніх технологій. І комп’ютер, як ніколи, став потужним технічним інструментом за допомогою якого можна збагатити та урізноманітнити навчальний процес. Кожне заняття за його присутності викликає в учнів шалений емоційний підйом, а діти, які дещо відстають у навчанні, з легкістю виконують самостійні завдання на своїх ноутбуках та планшетах.

Комп’ютерні інтерактивні освітні технології у початковій школі дозволяють:

  • ефективно управляти навчальним процесом;
  • моніторити і контролювати якість навчання;
  • зробити уроки більш ефектними завдяки мультимедійним можливостям;
  • забезпечити інформаційний пошук із різноманітних джерел;
  • індивідуалізувати навчання для багатьох учнів з різними можливостями сприйняття навчального матеріалу і різними стилями навчання;
  • різносторонньо досліджувати явища та процеси;
  • максимально використовувати різноманітну наочність;
  • організовувати колективну, групову або парну роботу тощо.

Вчителі початкової школи зобов’язані не лише встигали за сучасною епохою «комп’ютеризації», але й випереджати її. Як навчити дітей здійснювати безпечний пошук інформації, критично аналізувати, вирішувати складні завдання, самостійно здобувати знання, якщо педагог не володіє усіми цими навичками сам?!

Звісно, що інновації лише в допомогу. На мою думку, вони не тільки візуалізують навчальний процес, але й сприяють гармонійному розвитку маленької особистості.

Василина Карабан,
вчителька молодшої школи
ЛІЦЕЮ “ЕКОЛЕНД”